Informační systém VYKONT je určen pro získání informací o výsledcích kontrol prováděných orgány finanční správy v rámci správy odvodů za porušení rozpočtové kázně. Systém byl vytvořen dle požadavků Generálního finančního ředitelství.

Kontaktní formulář


Verze aplikace: 1.01.00
Verze nasazení: 1.01.00.2
Prostředí: Produkční